RECYKLAČNÉ
BODY

Roztriedil si svoj odpad ale nevieš čo s ním?
Pozri si mapku!
Objav v Komárne miesta, kde môžeš vhodiť svoj odpad do zberných kontajnerov!
Recyklačné body Zberné miesta oblečenia

Projekt 480 vznikol v spolupráci
s nasledujúcimi organizáciami: