Hlavný cieľ a aktivity kampane 480

Hlavným cieľom kampane s názvom 480 je neustále osvetová činnosť v oblasti životného prostredia s maximalizáciou dosahu kampane pre rôzne vekové skupiny. Preto mnoho z našich aktivít sa sústreďuje medzi ľudí v hravých formách pomocou ktorých sa snažíme odovzdať vedomosti, vďaka ktorým sa ľudia vydajú na cestu udržateľného životného prostredia. Naším najobľúbenejším spôsobom k tomu je využitie online kvízu, ktorý si môže zahrať ktokoľvek, kto navštívi rôzne udalosti v okolí Komárna.

Prvú príležitosť mali ľudia na Komárňanských dňoch, kde si počas 3 dní kvíz vyskúšalo vyše 300 ľudí, boli sme však aj na Komálom detskom festivale, tiež na Kolárovskom jarmoku a na viacerých Remeselníckych trhoch.

Počas letných festivalov, sme neoddychovali a na deň Dunaja sme zorganizovali zber smetí. Pomohli sme Basement festivalu so selektívnym zberom odpadu, tiež Gombasckému letnému táboru, kde sme zaviedli a rozdali zberné nádobky na ohorky, zorganizovali zber smetí a v neposlednom rade sme realizovali prednášky vďaka tímu KompAktu, ktorý zabezpečili odborné pozadie prednášok. Tieto aktivity boli také úspešné, že aj novo vymenovaná prezidentka Slovenskej republiky ocenila čistotu festivalu.

Na jeseň taktiež pokračujeme v našej aktívnej práci. Zorganizovali sme mikrofest 480, kde na workshope bolo možné získať praktické poznatky o znižovaní tvorby odpadu.

V októbri sme mali tú česť byť ocenení v súťaži Enviromesto za „komplexnú kampaň 480 na podporu životného prostredia“.

Medzičasom neustále informujeme na sociálnych sieťach, na našej webovej stránke, v miestnej tlači, a taktiež odpovedáme na otázky ľudí.

Zostávame tak naďalej aktívni, otvorení a ochotní pomôcť.


PÁČIL SA TI ČLÁNOK? ZDIEĽAJ HO:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Projekt 480 vznikol v spolupráci
s nasledujúcimi organizáciami: