Čo znamená 5R

REFUSE: Odmietni čo nepotrebuješ.

Najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť produkovaniu smetí, je odmietnuť také výrobky, ktoré sa neskôr stanú odpadom. Začnime používať slovo „NIE“! Odmietnime reklamné predmety, letáky, mikroténové sáčky a igelitky.
Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikol.

REDUCE: Stačí mi aj menej!

Ešte pred samotným nákupom, premýšlajme o tom, či naozaj danú vec potrebujeme (napríklad piate nohavice alebo nový mobilný telefón). Zistime si, či si dané veci nevieme zapožičať a môže ísť napríklad aj o vŕtačku alebo stan.
Majte na pamäti: naše dnešné nákupy sú zajtrajším odpadom.

REUSE: Opravím to a používam ďalej!

Keď sa niečo pokazí, nemusí to skončí priamo v koši. Snažme sa radšej danú vec opraviť a používať ju naďalej. Výroba každého nového výrobku si vyžaduje množstvo energie, vody, ako aj využitie neobnoviteľných zdrojov. Neplytvajme nimi! Nakupujme veci, ktoré sa dajú ľahko opraviť. Tiež ak môžeme, nakupujme už použité oblečenie (a nie len oblečenie).

RECYCLE: Triedim, selektujem!

Naučme sa správne selektovať odpad! Tiež majme na pamäti, že recyklácia je z energetického a finančného hľadiska mimoriadne náročný proces. Okrem toho existujú druhy odpadu, z ktorých nemožno vytvárať nové veci. Recyklácia by preto v tomto procese za ideálnych podmienok mala zastupovať až štvrtú pozíciu: ak sme doteraz neboli schopní odmietnuť, znížiť spotrebu alebo opätovne vec použiť.

ROT: Kompostujem!

Takmer 40% odpadu nahromadeného v priemernej domácnosti tvoria biologicky rozložiteľné materiály. Kompostovaním týchto materiálov môžeme vytvoriť humínový materiál, ktorý sa dá použiť v našej záhrade alebo na balkóne. Mnohí nevedia, že kompostovanie je možné nielen v rodinných domoch, ale aj v panelových domoch. Existuje niekoľko možností, ako to urobiť. Dnes už je možné vytvoriť si komunitný kompostér alebo si zakúpiť elektrický či vermikompostér.

Hoci s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nedosiahneme zníženie produkcie odpadu na nulu, môžeme sa k nemu priblížiť niekoľkými malými krokmi. Preto každý krok správnym smerom môže byť rozhodujúci pre našu budúcnosť.

Projekt 480 vznikol v spolupráci
s nasledujúcimi organizáciami: