1 osoba za
rok vyprodukuje
480 kg odpadu
1 štvorčlenná rodina
vyprodukuje ročne
takmer 2 000 kg odpadu
Mesto veľké ako Komárno
vyprodukuje za rok
16 430 000 kg odpadu
1 osoba za rok
vyprodukuje 480 kg
odpadu
1 štvorčlenná rodina
vyprodukuje ročne
takmer 2 000 kg odpadu
Mesto veľké ako Komárno
vyprodukuje za rok
16 430 000 kg odpadu

Iba 18%
nahromadeného
odpadu sa recykluje.

Zvyšok nás
pomaly pohlcuje...

Je čas konať!

Ako
selektovať

PLASTY

DO ŽLTÝCH
KONTAJNEROV PATRIA:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.PLASTY

DO ŽLTÝCH
KONTAJNEROV NEPATRIA:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

SKLO

DO ZELENÝCH
KONTAJNEROV PATRIA:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.SKLO

DO ZELENÝCH
KONTAJNEROV NEPATRIA:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PAPIER

DO MODRÝCH
KONTAJNEROV PATRIA:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.PAPIER

DO MODRÝCH
KONTAJNEROV NEPATRIA:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

PLASTY

DO ŽLTÝCH
KONTAJNEROV PATRIA:

stlačené PET fľaše, mikroténové sáčky, igelitky, fólie, plastové obaly

SKLO

DO ZELENÝCH NÁDOB PATRIA:

(sklenené) fľaše, (sklenené) poháre, (sklenené) nádoby, sklenené dosky, sklenené triesky

PAPER

DO MODRÝCH
NÁDOB PATRIA:

papiere, najmä papierové obaly, škatule, kartóny, lepiace pásky, noviny, letáky, brožúry, kancelársky papier

Selektovaním môžeme znížiť
náklady za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu.

RADY

TOP 10 TIPOV
AKO ZNÍŽIŤ ODPAD

Aby sa znížilo množstvo vyprodukovaného odpadu v našom prostredí, musíme všetci konať. Pomocou pár jednoduchých krokov môžeme zachrániť našu Zem!

SPRÁVY

KVÍZ

Si šetrný k životnému prostrediu?
Otestuj svoje vedomosti!

Ty si o koľko ľahší ako 480 kg?

RECYKLAČNÉ
BODY

Roztriedil si svoj odpad ale nevieš čo s ním?
Pozri si mapku!
Objav v Komárne miesta, kde môžeš vhodiť svoj odpad do zberných kontajnerov!
Recyklačné body Zberné miesta oblečenia

BUTIK

PODPOR
ZELENÚ VEC!

AK TI NA TOM ZÁLEŽÍ, UKÁŽ TO AJ OSTATNÝM

ZELENÁ LINKA

Chceš byť šetrnejší k životnému prostrediu?
Chceš správne selektovať, ale nevieš, ako začať?
Potrebuješ tipy, ako znížiť množstvo odpadu?
Napíš nám, pomôžeme ti!


kompakt.komarom@gmail.com

Projekt 480 vznikol v spolupráci
s nasledujúcimi organizáciami: